Logo Woonik
Nieuwspagina
Dit deden we in 2023 voor jou!
Bekijk de animatie of lees het complete jaarverslag.

Visitatie afgerond: mooie uitkomsten en waardevolle adviezen!

29-06-2023

Woonik staat voor plezierig wonen. Het maatschappelijk presteren van ons als woningcorporatie is daarin van belang. Om naar de toekomst toe dit te kunnen waarmaken, is het goed om terug te kijken en onszelf een spiegel voor te houden. Houden we ons met de juiste dingen bezig? Wat vinden de belangrijkste belanghebbenden van ons? Wat gaat goed, wat kan beter en waarvan kunnen we nog leren
Om antwoorden te krijgen op deze vragen, heeft een onafhankelijke commissie van visitatiebureau Raeflex onderzoek gedaan naar het maatschappelijke presteren van Woonik in de afgelopen jaren (2018 tot en met 2022). Dit onderzoek wordt ook wel een visitatie genoemd. De commissie heeft gekeken naar de feitelijke prestaties die we leveren, zoals betaalbaarheid en verduurzaming, maar ook naar de wijze waarop wij samenwerken met onze partners in het netwerk.Daarnaast hebben ze ook gesprekken gevoerd met huurdersorganisaties, welzijnspartijen en een dorpsraad. Om zo van buitenaf input op te halen op de wijze waarop Woonik met hen samenwerkt en welke indruk zij hebben van onze organisatie. De commissie heeft ook gesproken met medewerkers over hoe zij het maatschappelijk presteren van onze organisatie beleven. Deze gesprekken hebben geleid tot waardevolle inzichten, tips en suggesties. Met trots kan Woonik mededelen dat de visitatie succesvol is afgerond. De commissie heeft geconstateerd dat Woonik goede prestaties heeft geleverd, met name op het gebied van leefbaarheid, netwerkoriƫntatie en betaalbaarheid. Daarnaast heeft de commissie geconcludeerd dat we op de juiste weg zijn en dat alle benodigde ingrediƫnten aanwezig zijn om verdere stappen te zetten.Niet alleen hebben we mooie beoordelingen gekregen, we hebben ook waardevolle adviezen gekregen waar we graag uitvoering aan geven. Deze hebben onder andere betrekking op de nieuwbouwopgave, de doorontwikkeling van de interne organisatie en het inzichtelijker maken van ons woonruimteverdeelsysteem.Het door Raeflex opgeleverde visitatierapport is via deze link in te zien.
Open het visitatie rapportDe uitgebreide bestuurlijke reactie op dit rapport is hier te vinden.Open de bestuurlijke reactie
Download WocoAPP
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy
Download WocoAPP!
Makkelijk communiceren
iOS Android
Bel ons
0495 - 63 20 50
Mail ons info@woonik.nl
Bezoek ons
Kantoor Nederweert
Gutjesweg 6
6031 ET Nederweert
 
Kantoor Stramproy
St. Willibrordusstr. 2a
6039 CA Stramproy